Nevidna zgodovina je slišna!

Ledinska in hišna imena so jezikovna in kulturna dediščina. Na tem zemljevidu boste našli skoraj 750 imen, več kot 650 jih lahko poslušate, 400 ima razlago o pomenu ali izvoru in 225 imen ilustriramo s slikami.
S klikom na imena jih boste slišali v domačem narečju in deloma dobili še druge informacije.

Poglejte si posnetek, v katerem boste videli možnosti interakcije z zemljevidom.

Unsichtbare Geschichte wird hörbar!

Flur- und Hofnamen sind mündlich überlieferte Tradition. Auf dieser Karte finden Sie fast 750 verortete Namen, über 650 davon sind hörbar, zu 400 bieten wir Ihnen noch weitere Informationen und 225 sind mit Bildern illustriert.
Mit einem Klick auf die Namen werden Sie deren Aussprache hören und teilweise ihre Bedeutung erfahren.

Im Video erfahren Sie mehr über den Umgang mit der Karte.